Dataskydd

Ändra Dataskydd inställningar

Tema- Och Strategiinvesteringar

Eftersom trendernas dynamik är så stark driver de ofta på de globala kapitalmarknaderna. Tema- och strategiinvesteringar kan därför ge mervärde i en investeringsportfölj, vilket kan ha en betydande effekt i framtiden.

Särskilt i komplicerade marknadssituationer kan det vara gynnsamt att tänka okonventionellt och se sina samlade investeringar ur en annan vinkel . «Think outside the box» är en vanlig fras som har etablerat sig på många områden och som kan öppna nya möjligheter.

Har klassiska portföljbaserade modeller blivit föråldrade?

 

Det är inte bara effektiviteten hos klassiska ränteinvesteringar som ifrågasätts allt mer idag, utan även beprövade aktiestrategier anses ha spelat ut sin roll som garanti för en framgångsrik investering. Till exempel den inneboende kortsiktigheten hos den klassiska Relative Value-strategin står i motsats till den långsiktiga strategin i en investeringsportfölj. Konsekvensen av det och av att bara fokusera på benchmark kan bli att man missar chanser. Trender som utvecklar sin starka dynamik på många nya områden missas med vanlig benchmarking. En lösning man kan använda för att delvis motverka den här problematiken kan vara att inkludera tema- eller strategiinvesteringar i portföljen.

 

Så vad kan skapa möjligheterna som erbjuds genom tema- och strategiinvesteringar resultera i? Grundidén går kort sagt ut på att utnyttja en «bra idé» eller en «marknadsmöjlighet» – alltså ett tema – på ett avkastningsrelaterat sätt. Ingen specifik aktie, bransch eller region står i centrum. Fokus ligger mycket mer på makroekonomiska, politiska, juridiska och teknologiska möjligheter, vilka potentiellt kan gynnas av trenderna och därför utveckla sig positivt. Tanken är att om utvecklingen i affärer, omsättning och avkastning gynnas kraftigt av ett visst tema så gör kanske även aktiekurserna det tack vare ökad omsättning och vinst. Under hela löptiden är det avgörande var och på vilket sätt vinst och risk koncentreras för att investeringen ska bli framgångsrik. Men bara för att en trend får fart och kan gi opphov till investeringsteman behöver det inte automatiskt leda till positiv avkastning. För vissa investeringar är det helt enkelt för tidigt och för andra redan för sent. Idealfallet vore att fånga en potentiellt stark trend kort före den börjar. När merparten av investerarna har upptäckt ett fördelaktigt tema uppstår nämligen risken att aktierna blir dyrare på grund av det ökade intresset. Här blir det tydligt att det inte bara är avgörande att upptäcka ett tema tidigt. Det är även viktigt att få en snabb marknadsåtkomst och att ha en viss flexibilitet för möjliga anpassningar. Vi letar upp dessa teman och gör det lätt för dig att investera i dem.

 

Göra teman och investeringsstrategier investeringsbara – analysera, upptäcka, välja ut

 

Wayne Gretzky «the great one», har en gång sagt: "En bra hockeyspelare spelar där pucken är. En briljant hockeyspelare spelar där den snart kommer att vara." Att investera med temacertifikat bygger på budskapet i den principen. Vissa trender är så starka att de skapar möjligheter över en längre tidsperiod. «Temaorienterade» investerare kan framhäva sin portfölj och dra nytta av en potentiell uppgång i kurser från motsvarande företagsaktier. Just dessa företag gäller det att hitta. Men senast vid portföljförvaltningen blir det tydligt att aktiva temainvesteringar bara kan vara framgångsrika om de går att genomföra med en rimlig insats. Eftersom marknadsläget och dynamiken ständigt varierar måste framgångsrika temainvesteringar omfördelas i sin aktiesammansättning då och då. Att analysera, upptäcka och välja ut är ett sisyfosarbete som gör det tydligt att uppgiften inte bara kräver omdömesförmåga, utan även mycket tid.

 

Undvika sisyfosarbete

 

Vilken investerare kan kontinuerligt övervaka och analysera så många enskilda titlar och samtidigt ha tid att genomföra så många transaktioner involverade? Indexförvaltare eller -rådgivare gör det här arbetet åt dig. Indexförvaltare eller -rådgivare är finansexperter som använder sin kunskap och erfarenhet för att bestämma indexstrategi och urvalsprocess, samtidigt som de eftersträvar att omsätta valda teman på bästa möjliga sätt.

 

Kostnadstransparenta och -effektiva tillämpningar i ett index

 

Eftersom regelbundna köp och försäljningar snabbt kan få kostnader att skjuta i höjden blir dessutom portföljens genomförandeprocess dyrare. En stor del av vinstpotentialen kan snabbt ätas upp av transaktionskostnader. En möjlig lösning: Temacertifikat som tillåter en effektiv tema- och trendinvestering. Med bara en transaktion får investerare som köper en sådan participationsprodukt inte bara en snar åtkomst till marknaden, utan de investerar även på ett effektivt sätt i ett valt temaindex. Samtidigt är de flexibla under investeringens löptid, utan att själva behöva göra anpassningar. Det dynamiska temaindexet gör att temat håller sig diversifierat, transparent och strikt spåras i linje med indexguiden. Men det förutsätter att en transparent indexguide definieras tydligt före lanseringen.

«till produkterna» knapp på upptäck sidan

 

Products

 

Är ni kapitalförvaltare, ett family office eller en bank som är intresserad av att göra ett tema eller en strategi investeringsbar? Läs mer om vårt erbjudande «button».

 

Om investerest