Dataskydd

Ändra Dataskydd inställningar

Crypto Portfolio

ISIN: SE0013647757 Symbol TRACK 5KRYPTOS VON
Genomsnittligt gemenskapsbetyg:
Köp (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.bidSize }}

Sälj (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.askSize }}

Valuta

SEK

Uppdaterad den

- {{ priceHubData.timestamp | dateFormat('HH:mm:ss.SSS', '-') }}

Förandring

Förandring %

52 veckors lägsta

85,10

52 veckors högsta

507,00

Crypto Portfolio

Strategi

Värdeutveckling och risker

3 Månader YTD 2020 2018 2016 Sedan utgåva
Crypto Portfolio 89,04 % 152,62 % - - - 387,03 %
3 Månader
89,04 %
YTD
152,62 %
2020
-
2018
-
2016
-
Sedan utgåva
387,03 %

Uppgifterna gäller tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och bör inte användas som enda beslutsfaktor när man väljer ett finansiellt instrument. Det finansiella instrumentets värdeutveckling anges på grundval av värderingskurserna i investeringsvalutan, med återinvesterad nettoinkomst. På grund av valutafluktuationerna kan din avkastning vara högre eller lägre om du investerar i en annan valuta än den som de tidigare resultaten är beräknade i. Alla priser gäller för produkten, om inte annat anges.

Riskindikatorn

Riskindikatorn ger en vägledning om denna produkts risknivå i jämförelse med andra produkter.

Korg Sammansättning

Fördelning

Basdata

Basdata

Instrumenttyp Tracker Certificate
Utgivningsdatum 2020-01-15
Emissionspris 94,64
Ratio 1,00
Korg Crypto Portfolio
Valuta SEK
Marknader NORDIC MTF
Valutasäkring Nej

Parter

Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main
Garant Vontobel Holding AG, Zurich

Kostnader

Förvaltningsavgift 2,00
Prestandasavgift -

Dokument

Factsheet

Factsheet

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Svenska
Slutliga villkoren

Slutliga villkoren

English
KID

KID

Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Suomi
Svenska
Grundprospektet

Grundprospektet

English