Dataskydd

Ändra Dataskydd inställningar

Aqua Index

ISIN: SE0013233665
Genomsnittligt gemenskapsbetyg:
Köp (Indikativ)

-

Sälj (Indikativ)

-

Valuta

SEK

Uppdaterad den

- {{ priceHubData.timestamp | dateFormat('HH:mm', '-') }}

Förandring

Förandring %

52 veckors lägsta

1 006,48

52 veckors högsta

1 050,56

Aqua Index

Vontobel Wealth Management

På Vontobel formar vi aktivt framtiden. Målmedvetet skapar vi och följer upp möjligheter. Vi behärskar det vi gör – och vi gör endast det vi behärskar. Det är det sätt på vilket vi får våra kunder att ligga i framkant. Som en globalt verksam finansexpert med rötterna i Schweiz är vi specialiserade på kapitalförvaltning, aktiv tillgångsförvaltning och investeringslösningar. Vi ger våra kolleger möjlighet att ta kontrollen över sitt arbete och skapa nya perspektiv. Det gör vi därför att vi är övertygade om att framgångsrika investeringar börjar med att ta ett personligt ansvar. Vi ifrågasätter obevekligt det som uppnåtts, eftersom vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. De registrerade aktierna i Vontobel Holding AG är noterade på den schweiziska fondbörsen SIX. Vontobelfamiljens nära band till företaget garanterar vårt entreprenöriella oberoende. Vi anser att denna frihet innebär en skyldighet att även ta ett socialt ansvar.

Värdeutveckling och risker

1 månad YTD 2018 2016 2014 Sedan utgåva
Aqua Index -0,10 % 3,29 % - - - 3,29 %
1 månad
-0,10 %
YTD
3,29 %
2018
-
2016
-
2014
-
Sedan utgåva
3,29 %

Uppgifterna gäller tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och bör inte användas som enda beslutsfaktor när man väljer ett finansiellt instrument. Det finansiella instrumentets värdeutveckling anges på grundval av värderingskurserna i investeringsvalutan, med återinvesterad nettoinkomst. På grund av valutafluktuationerna kan din avkastning vara högre eller lägre om du investerar i en annan valuta än den som de tidigare resultaten är beräknade i. Alla priser gäller för produkten, om inte annat anges.

Riskindikatorn

Riskindikatorn ger en vägledning om denna produkts risknivå i jämförelse med andra produkter.

Index Sammansättning

Fördelning

Basdata

Basdata

Instrumenttyp Tracker Certificate
Utgivningsdatum 2019-10-01
Emissionspris 1 024,53
Ratio 1,00
Index Aqua Index
Valuta SEK
Marknader NORDIC MTF
Valutasäkring Nej
Indexjusteringar Enligt Indexguiden

Parter

Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main
Garant Vontobel Holding AG, Zurich

Kostnader

Förvaltningsavgift 1,25
Prestandasavgift -

Dokument

Factsheet

Factsheet

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Svenska
Slutliga villkoren

Slutliga villkoren

English
KID

KID

Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Suomi
Svenska
Grundprospektet

Grundprospektet

English