Dataskydd

Ändra Dataskydd inställningar

Tracker Certificate Open-End on Ether

ISIN: SE0012674208 Symbol TRACK ETHER VON
Genomsnittligt gemenskapsbetyg:
Köp (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.bidSize }}

Sälj (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.askSize }}

Valuta

SEK

Uppdaterad den

- {{ priceHubData.timestamp | dateFormat('HH:mm:ss.SSS', '-') }}

Förandring

Förandring %

52 veckors lägsta

11,49

52 veckors högsta

50,85

Värdeutveckling och risker

3 Månader YTD 2019 2017 2015 Sedan utgåva
Tracker Certificate Open-End on Ether 25,07 % 224,23 % - - - 71,69 %
3 Månader
25,07 %
YTD
224,23 %
2019
-
2017
-
2015
-
Sedan utgåva
71,69 %

Uppgifterna gäller tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och bör inte användas som enda beslutsfaktor när man väljer ett finansiellt instrument. Det finansiella instrumentets värdeutveckling anges på grundval av värderingskurserna i investeringsvalutan, med återinvesterad nettoinkomst. På grund av valutafluktuationerna kan din avkastning vara högre eller lägre om du investerar i en annan valuta än den som de tidigare resultaten är beräknade i. Alla priser gäller för produkten, om inte annat anges.

Riskindikatorn

Riskindikatorn ger en vägledning om denna produkts risknivå i jämförelse med andra produkter.

Basdata

Basdata

Instrumenttyp Tracker Certificate
Utgivningsdatum 2019-05-23
Emissionspris 23,85
Ratio 0,01
Underliggande USD per 1 XET
Valuta SEK
Marknader NORDIC MTF
Valutasäkring Nej

Parter

Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main
Garant Vontobel Holding AG, Zurich

Kostnader

Förvaltningsavgift 1,50
Prestandasavgift -

Dokument

Slutliga villkoren

Slutliga villkoren

English
KID

KID

Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Suomi
Svenska
Grundprospektet

Grundprospektet

English
Increase Final Terms

Increase Final Terms

English (2020-03-13)
English (2020-03-17)