Dataskydd

Ändra Dataskydd inställningar

MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

ISIN: SE0012455293 Symbol TRACK SUSTAIN20 VON
Genomsnittligt gemenskapsbetyg:
Köp (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.bidSize }}

Sälj (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.askSize }}

Valuta

SEK

Uppdaterad den

- {{ priceHubData.timestamp | dateFormat('HH:mm:ss.SSS', '-') }}

Förandring

Förandring %

52 veckors lägsta

87,50

52 veckors högsta

120,00

MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Strategi

Fler och fler investerare tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringar och det är den yngre generationen, millennials, som framförallt driver på utvecklingen när det kommer till hållbara investeringar. För många är det inte längre tillräckligt att undvika alkohol- och tobaksföretag, vapentillverkare eller bolag som är skadliga för miljön. Det finns dock ett alternativ, nämligen påverkansinvesteringar. Det gör det möjligt för investerare att stödja företag som är engagerade i att lösa sociala och miljömässiga problem - och i motsats till vanliga fördomar kan detta göras utan att kompromissa med avkastningen. Under 2015 fastställde FN 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås 2030. Med MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index kan investerare exponera sig mot företag som genererar en betydande del av sin omsättning inom områden som bidrar till att uppnå flera av dessa mål.

Värdeutveckling och risker

3 Månader YTD 2019 2017 2015 Sedan utgåva
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 1,38 % -1,35 % - - - 9,24 %
3 Månader
1,38 %
YTD
-1,35 %
2019
-
2017
-
2015
-
Sedan utgåva
9,24 %

Uppgifterna gäller tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och bör inte användas som enda beslutsfaktor när man väljer ett finansiellt instrument. Det finansiella instrumentets värdeutveckling anges på grundval av värderingskurserna i investeringsvalutan, med återinvesterad nettoinkomst. På grund av valutafluktuationerna kan din avkastning vara högre eller lägre om du investerar i en annan valuta än den som de tidigare resultaten är beräknade i. Alla priser gäller för produkten, om inte annat anges.

Riskindikatorn

Riskindikatorn ger en vägledning om denna produkts risknivå i jämförelse med andra produkter.

Index Sammansättning

Fördelning

Basdata

Basdata

Instrumenttyp Tracker Certificate
Utgivningsdatum 2019-03-28
Emissionspris 100,00
Ratio 0,107672
Index MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
Valuta SEK
Marknader NORDIC MTF
Valutasäkring Nej
Indexjusteringar Enligt Indexguiden

Parter

Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main
Garant Vontobel Holding AG, Zurich

Kostnader

Förvaltningsavgift 1,20
Prestandasavgift -

Dokument

Factsheet

Factsheet

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Svenska
Slutliga villkoren

Slutliga villkoren

English
KID

KID

Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Suomi
Svenska
Grundprospektet

Grundprospektet

English