Dataskydd

Ändra Dataskydd inställningar

Solactive 5G Technology Performance-Index

ISIN: SE0012013191 Symbol TRACK 5G VON
Genomsnittligt gemenskapsbetyg:
Köp (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.bidSize }}

Sälj (Indikativ)

- Size {{ priceHubData.askSize }}

Valuta

SEK

Uppdaterad den

- {{ priceHubData.timestamp | dateFormat('HH:mm:ss.SSS', '-') }}

Förandring

Förandring %

52 veckors lägsta

89,80

52 veckors högsta

118,20

Solactive 5G Technology Performance-Index

Strategi

Med digitalisering ökar efterfrågan på data exponentiellt, och det är inte bara den snabba ökningen av mobildata som driver denna tillväxt. Den växande samtrafikförmågan mellan alla tekniska apparater och tillhörande "Internet of Things" spelar en lika central roll. I framtiden kommer inte bara autonoma fordon att kommunicera trådlöst med varandra, utan också vardagliga föremål som kylskåp. Från sensorer och robotar i produktionsanläggningar till bärbara och hela smarta städer kommer miljarder nya anslutningar att skapas som beror på ett pålitligt nätverk som kan behandla enorma mängder data i millisekunder. För första gången möjliggör 5G dessa krav. Tillämpningsmöjligheterna för denna teknik är därför praktiskt taget obegränsade och har potential att skapa mervärde i alla tänkbara branscher.

Värdeutveckling och risker

3 Månader YTD 2019 2017 2015 Sedan utgåva
Solactive 5G Technology Performance-Index 4,68 % 6,94 % 24,36 % - - 33,14 %
3 Månader
4,68 %
YTD
6,94 %
2019
24,36 %
2017
-
2015
-
Sedan utgåva
33,14 %

Uppgifterna gäller tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och bör inte användas som enda beslutsfaktor när man väljer ett finansiellt instrument. Det finansiella instrumentets värdeutveckling anges på grundval av värderingskurserna i investeringsvalutan, med återinvesterad nettoinkomst. På grund av valutafluktuationerna kan din avkastning vara högre eller lägre om du investerar i en annan valuta än den som de tidigare resultaten är beräknade i. Alla priser gäller för produkten, om inte annat anges.

Riskindikatorn

Riskindikatorn ger en vägledning om denna produkts risknivå i jämförelse med andra produkter.

Index Sammansättning

Fördelning

Basdata

Basdata

Instrumenttyp Tracker Certificate
Utgivningsdatum 2018-12-21
Emissionspris 86,75
Ratio 0,10
Index Solactive 5G Technology Performance-Index
Valuta SEK
Marknader NORDIC MTF
Valutasäkring Nej
Indexjusteringar Enligt Indexguiden

Parter

Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main
Garant Vontobel Holding AG, Zurich

Kostnader

Förvaltningsavgift 1,20
Prestandasavgift -

Dokument

Factsheet

Factsheet

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Svenska
Slutliga villkoren

Slutliga villkoren

English
KID

KID

Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Suomi
Svenska
Grundprospektet

Grundprospektet

English